PANKET

સુવિચાર :- "શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર જીવનમાં કોઈ પણ માણસને ખોટો ના સમજવો. તેના પર વિશ્વાસ રાખવો. કેમકે એક બંધ ઘડીયાળ પણ દિવસમાં ૨ વાર સાચો સમય બતાવે છે. કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે.

કોસમાડા પ્રાથમિક શાળા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે .

11/10/17

CONTACT REPORT


Click here to load this Caspio Cloud Database
Cloud Database by Caspio
Click here to load this Caspio Cloud Database
Cloud Database by Caspio

1/1/17

NOTEPED

<script type="text/javascript" src="https://c0abd701.caspio.com/scripts/embed.js"></script>
<script type="text/javascript">try{f_cbload(true, "c0abd701.caspio.com", "2f2e50009db0c2fb6c7d4db9a9cf");}catch(v_e){;}</script>
<div class="cxkg"><a href="https://c0abd701.caspio.com/dp.asp?AppKey=2f2e50009db0c2fb6c7d4db9a9cf">Click here</a> to load this Caspio <a href="http://www.caspio.com" target="_blank" title="Cloud Database">Cloud Database</a></div>
<div id="cb2f2e50009db0c2fb6c7d4db9a9cf"><a href="https://www.caspio.com" target="_blank">Cloud Database</a> by Caspio</div>